فارسی

ما به شما برای پیدا کردن راه خود برای پایان دادن به دخانیات کمک می کنیم

ما از طریق تماس تلفنی از شما پشتیبانی می کنیم

خط ترک سیگار برای کسانی است که می خواهند دخانیات را ترک کنند. شما میتوانید با تماس تلفنی با ما در مورد عادات مصرف دخانیات مانند سیگار، قلیان و یا ناس صحبت کنید. حتی بستگان کسی که میخواهند بدانند چگونه میتوانند از کسی در این مسیر پشتیبانی کنند میتوانند تماس بگیرند. همه تماس ها رایگان هستند و شما می توانید کاملا ناشناس بمانید

نحوه تماس اینگونه است

هنگامی که شما فرم تماس زیر را پر کنید معمولا در عرض دو هفته یکی از مددکاران ترک دخانیات با شما تماس میگیرد.  شما میتوانید با یکی از مددکاران ما که به زبان شما صحبت میکند به طور مستقیم صحبت کنید و یا از طریق مترجم مکالمه کنید.   برای بعضی تنها یک مکالمه کافی است ولی بقیه ممکن است به دفعات بیشتری به پشتیبانی نیاز داشته باشند. ما پشتیبانی را برای شما سازگار می کنیم.  شما همچنین میتوانید در مورد داروهایی که میتوانید در هنگام ترک دخانیات مصرف کنید راهنمایی بگیرید، ولی خط ترک سیگار نمیتواند برای شما نسخه بنویسد. برای گرفتن نسخه برای داروها باید با پزشک خود تماس بگیرید

برای اطلاعات بیشتر در مورد ترک دخانیات به اینجا رجوع کنید

Contact form

نیاز به چه کمکی دارید؟
صحبت کردن به چه زبانی برای شما آسانتر است؟

 

شماره تلفن ما: 840000-020