Utbildningar och nätverk

Vill du fördjupa dina kunskaper i tobaksavvänjning? Här tipsar vi om utbildningar och nätverk för dig som möter patienter som vill sluta med tobak.

Snart uppdateras årets webbinarier och kurser.