Hur ett samtal kan gå till

Vi anpassar rådgivningen efter dina behov.

När du ringer

När samtalet kopplas fram får du prata med någon av våra utbildade rådgivare. Om du inte kommer fram direkt kan du knappa in ditt telefonnummer så blir du uppringd när det blir din tur.

Under samtalet får du möjlighet att berätta för rådgivaren om dina tobaksvanor och om dina funderingar kring att sluta. Vid första samtalet brukar vi ställa  frågor så att vi får din bild av hur tobaksvanorna ser ut. Sedan pratar vi vanligen om hur din motivation till förändring ser ut och om hur du önskar planera ditt stopp.

Individuellt utformat stöd

I samtalet pratar vi om vilket stöd som Sluta-röka-linjen kan erbjuda just dig och hur du praktiskt kan göra för att komma närmare ditt mål. Du kommer troligtvis att få frågan om när du vill sluta med tobak. Att sätta ett datum för sitt stopp är ett bra sätt att närma sig sitt mål.

Rådgivningen anpassas efter dig och det är du som väljer om du vill ha fortsatt kontakt med Sluta-röka-linjen. Ofta följer vi upp med flera samtal från de första  förberedelserna, kring tiden för ditt stopp och fram till det har gått några månader efter att du fimpat eller slutat snusa för gott. 

Här hittar du olika vägar att kontakta oss.