Läkemedel vid stopp

Nikotinläkemedel

När du slutar med tobak kan nikotinläkemedel vara till hjälp. De lindrar besvären som kan uppstå i processen, och ökar sannolikheten att du lyckas med ditt tobaksstopp. Att använda nikotinläkemedel kan vara särskilt hjälpsamt för dig som är starkt beroende av nikotin, eller om du upplever att du tidigare haft svårt att sluta.

Nikotinläkemedel kan även användas för att minska din tobaksanvändning, som en del av förberedelsen inför att sluta helt. Det finns många olika sorters nikotinläkemedel, de vanligaste är: plåster, tuggummi, sprej, sugtabletter, munhålepulver och inhalator. Vilken form av nikotinläkemedel som fungerar bäst är individuellt. De finns att köpa receptfritt på apoteken och i många livsmedelsbutiker.

Instruktion för användning

Genom att följa rekommendationerna ökar du sannolikheten att lyckas med ditt tobaksstopp, och risken för utvecklandet av ett beroende av nikotinläkemedel är liten.

Om du upplever att användningen av nikotinläkemedel inte medför någon förändring av dina tobaksvanor kan det bero på att styrkan varit för låg, eller att du bör använda dem på ett annat sätt. Läs instruktionerna i bipacksedeln för bästa effekt.

Receptbelagda läkemedel

Om du tidigare har försökt sluta kanske med hjälp av nikotinläkemedel, men inte lyckats kan ett receptbelagt läkemedel vara ett alternativ. Det finns två receptbelagda läkemedel som kan användas vid tobaksavvänjning; Champix och Zyban. Champix är för närvarande satt ur produktion av tillverkaren och därmed inte tillgängligt. Både Champix och Zyban förskrivs i kombination med motiverande stöd som du kan få hos Sluta-röka-linjen. Läkemedlen ingår i högkostnadsskyddet. Kontakta din vårdgivare för förskrivning av läkemedel i samband med tobaksstopp.

Champix och Zyban

Champix minskar röksuget genom att påverka hjärnans belöningssystem. Vareniklin är den verksamma substansen i Champix. Den fyller delvis nikotinreceptorerna vilket ger en viss tillfredsställelse och mildrar abstinenssymtom. Samtidigt fylls inte nikotinreceptorerna på med ytterligare nikotin. Detta gör att känslan av tillfredställelse från tobaksanvändning minskar.

Den verksamma substansen i Zyban heter buproprion. Den verkar genom att påverka signalsubstanserna i hjärnan, vilket minskar nikotinsuget och lindrar abstinenssymtom. De negativa känslor och humörsvängningar som ofta uppstår vid tobaksstopp blir därmed lättare att hantera.

Ytterligare läkemedel

Cytisin är ytterligare ett läkemedel för tobaksavvänjning som används i stora delar av Europa, men är relativt okänt i Sverige. Verkningsmekanismen hos Cytisin påminner om den effekt som Champix har, det vill säga det förhindrar upptagning av nikotin. Därmed kan tillfredställelsen av att använda tobak minska och abstinensbesvär lindras. Läkemedlet kan förskrivas via licensansökan av din vårdgivare.

Hör gärna av dig till Sluta-röka-linjen om du vill ha mer information om läkemedel i samband med tobaksavvänjning. Notera att Sluta-röka-linjen inte förskriver läkemedel eller ger medicinska råd.