Läkemedel vid stopp

Nikotinläkemedel

Nikotinläkemedel lindrar besvären (abstinensen) och röksuget i samband med rökstopp och ökar sannolikheten att bli rökfri. Att använda nikotinläkemedel kan vara särskilt hjälpsamt för dig som är starkt beroende av nikotin, eller om du tidigare upplevt svåra besvär när du har försökt sluta röka.

Man kan också börja använda nikotinläkemedel för att trappa ner cigaretterna före ett rökstopp, samt använda nikotinläkemedel för att sluta igen under ett återfall.

Nikotinläkemedel finns att köpa receptfritt på apoteken och i flertalet livsmedelsbutiker.

Successiv utfasning

Risken att bli beroende av nikotinläkemedel är inte särskilt stor. Vanligen trappar man automatiskt ned när behovet avtar. Det är ofta bra att minska ned litet i taget, och ta god tid på sig. Ju starkare nikotinberoendet är, desto mer troligt är det att du kan ha nytta av att använda nikotinläkemedel. Tänk på att alla läkemedel bör användas enligt ordination för bästa effekt.

Olika sorter

Nikotinläkemedel finns bland annat som plåster, munspray och sugtablett som alla fördubblar chansen att lyckas sluta. Man kan också använda nikotinläkemedlen i utbyte mot cigaretter och då reducera rökningen och hitta den variant av läkemedel som man trivs med redan före sitt rökstopp.

Champix och Zyban

Det finns också två receptbelagda läkemedel, Zyban och Champix, som du kan diskutera med din läkare om att använda. Gemensamt för dessa är att de börjar användas omkring 1-2 veckor före ett planerat rökstopp.

Zyban minskar röksuget genom att påverka hjärnans belöningssystem där det styr frisättningen av dopamin och serotonin; två viktiga signalsubstanser för reglering av våra känslor och vårt humör.

Champix minskar också röksuget genom att påverka hjärnans belöningssystem. Starkt förenklat fyller Champix nikotinreceptorerna till hälften och rökaren känner sig åtminstone någorlunda tillfredsställd. Samtidigt förhindras då nikotinreceptorerna att kunna fyllas på med nikotin. Det blir utifrån belöningssystemet därför poänglöst att röka.

Att tänka på om Champix och Zyban

Båda läkemedlen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel men ska ses som andrahandsmedel:

  • för Zyban gäller att det bara ska skrivas ut om det kombineras med motiverande stöd
  • för Champix gäller att kostnaden bara subventioneras i kombination med motiverande stöd och regelbundna uppföljningar. 

Sluta Röka-linjen kan erbjuda det motiverande stöd som krävs om det skulle saknas på din vårdcentral eller annan mottagning.

Ring oss om du vill ha mer information om rökavvänjningsmedel. Notera dock att Sluta Röka-linjen aldrig förskriver läkemedel eller ger medicinska råd.