Läkemedel vid stopp

Nikotinläkemedel

När du slutar med tobak kan nikotinläkemedel vara till hjälp. De lindrar besvären som kan uppstå i processen, och ökar sannolikheten att du lyckas med ditt tobaksstopp. Att använda nikotinläkemedel kan vara särskilt hjälpsamt för dig som är starkt beroende av nikotin, eller om du upplever att du tidigare haft svårt att sluta.

Nikotinläkemedel kan även användas för att minska din tobaksanvändning, som en del av förberedelsen inför att sluta helt. Det finns många olika sorters nikotinläkemedel, de vanligaste är: plåster, tuggummi, sprej, sugtabletter, munhålepulver och inhalator. Vilken form av nikotinläkemedel som fungerar bäst är individuellt. De finns att köpa receptfritt på apoteken och i många livsmedelsbutiker.

Instruktion för användning

Genom att följa rekommendationerna ökar du sannolikheten att lyckas med ditt tobaksstopp, och risken för utvecklandet av ett beroende av nikotinläkemedel är liten.

Om du upplever att användningen av nikotinläkemedel inte medför någon förändring av dina tobaksvanor kan det bero på att styrkan varit för låg, eller att du bör använda dem på ett annat sätt. Läs instruktionerna i bipacksedeln för bästa effekt.

Receptbelagda läkemedel

Om du tidigare har försökt att sluta röka med hjälp av nikotinläkemedel, men inte lyckats kan ett receptbelagt läkemedel vara ett alternativ. Idag finns tre olika receptbelagda läkemedel för rökavvänjning: Asmoken, Apo-vareniklin och Zyban. Dessa läkemedel bör skrivas ut på recept i kombination med motiverande stöd för att ingå i högkostnadsskyddet för läkemedel.

Kontakta din vårdgivare om du är intresserad av något läkemedel. Du är varmt välkommen att höra av dig till oss på Sluta-röka-linjen för stöd.

Asmoken

Asmoken innehåller den aktiva substansen cytisin. Cytisin fäster sig vid nikotinreceptorerna och är en så kallad partiell nikotinreceptoragonist. Det innebär förenklat att dopamin frisätts samtidigt som upptaget av nikotin förhindras. Därmed kan läkemedlet lindra abstinens och minska känslan av tillfredsställelse när man röker.

Apo-vareniklin

Apo-vareniklin innehåller samma verksamma substans som läkemedlet Champix, som sedan en tid tillbaka inte finns tillgängligt. Apo-vareniklin är ett läkemedel som skrivs ut på licens. Det kan alla vårdgivare göra, men det kan ta lite längre tid innan läkemedlet blir tillgängligt.

Vareniklin, som är den verksamma substansen, är liksom cytisin en partiell nikotinreceptoragonist och har liknande effekt. Läkemedlet kan således lindra abstinens och minska tillfredsställelsen av att använda tobak.  

Zyban

Den verksamma substansen i läkemedlet Zyban heter bupropion. Substansen verkar genom att påverka signalsubstanserna i hjärnan, vilket minskar nikotinsug och lindrar abstinenssymtom.

Kontakta oss

Hör gärna av dig till Sluta-röka-linjen om du vill ha mer information om läkemedel i samband med tobaksavvänjning. Notera att Sluta-röka-linjen inte skriver ut recept på läkemedel eller ger individuella medicinska råd.