Sluta röka / sluta snusa

Sluta-röka-linjen hjälper varje år tusentals personer som vill ha hjälp med att sluta med tobak.

Här listar vi generella råd och tips som brukar ha god effekt på rök- och snusstopp. Vi tar också upp en del vanliga frågor om tobak och läkemedel i samband med stopp. Vill du ha individuellt utformat stöd, få svar på en annan fråga, eller funderar på hur du som närstående kan stötta någon att sluta med tobak är du välkommen att ringa oss på telefonnummer 020-84 00 00.