Hänvisa till stöd på andra språk än svenska

Vi erbjuder i samarbete med en tolkförmedling möjlighet till trepartssamtal per telefon på andra språk än svenska. Dessutom är en del av våra rådgivare flerspråkiga.

Du som arbetar i vården kan även remittera eller hänvisa patienter som önskar tobaksavvänjning på annat språk än svenska.

Ange på hänvisningsblanketten vilket språk som önskas så tar vi kontakt med klienten per telefon så snart som möjligt.

Inhämta samtycke från patienten att vi kommer att ta kontakt per telefon.