Råd till närstående

Hur kan närstående stötta någon att sluta?

Att stötta någon att sluta med tobak är värdefullt samtidigt som känslor av oro och frustration kan dyka upp när du utan resultat försöker övertyga någon i din närhet att sluta. Först och främst måste den som ska sluta känna egen motivation; att sluta för att vara någon annan till lags är svårt. Men som närstående är din roll ändå viktig. Agera som en coach genom att lyssna, visa intresse, ge stöd och bistå med goda exempel.

Tipsa gärna om Sluta-röka-linjen. Var sparsam med ytterligheter som skräckinformation och hurtfriska tillrop som ibland kan motverka sitt syfte. Du kan motivera och stötta genom att till exempel ställa frågor om hur personen tänker att ett rökstopp skulle kunna gå till och om vad denne eventuellt har för tidigare erfarenheter av rök- eller snusstopp. Ta reda på vilket stöd den du vill stötta skulle uppskatta att få! Ring eller chatta gärna med oss om du vill diskutera och få tips och vägledning.

Mitt barn vejpar/använder tobak - vad kan jag göra?

Det är mycket som oroar när barnen blir tonåringar och det gäller inte minst alkohol och tobak. 

Som vuxen är du en viktig förebild för ditt barn. Rök eller snusa inte inför ditt barn. Var tydlig med dina åsikter om tobak. Prata om saken. Varför röker vissa? Vad gör det för hälsan, utseendet och ekonomin? Uppmuntra och stöd rökfria aktiviteter.

 


Ge stöd och uppmuntran och hänvisa gärna till skolsköterska, vårdcentral eller oss om ditt barn vill sluta. Som närstående är du också välkommen med ditt samtal till oss.