Förberedelser

Skapa goda förutsättningar för ett lyckat stopp.

Bestäm vilken dag du ska sluta

Skriv upp dagen i kalendern och försök att se tiden fram till dagen som ett "träningsläger" inför ditt nya tobaksfria liv. Det finns olika sätt att förbereda sig på. Ett sätt kan vara att göra sitt tobaksbruk lite krångligare än vanligt.

Bryt vanor

Om du är rökare och röker på balkongen kan du kanske gå ut och röka istället.  Att förändra situationen och ta bort kopplingar till tobaksbruket kan göra dig mer förberedd och också vara ett sätt att minska tobakskonsumtionen inför stoppet. Fundera på om det finns fler sätt du kan bryta dina rökvanor.

Om du är snusare kan du inför stopp byta till en snussort med lägre halt nikotin och öva dig på att inte ha en prilla under läppen hela tiden. Prova gärna att avstå från att snusa i vissa situationer, till exempel just innan du går och lägger dig på kvällen.

Matvanor

Se över dina matvanor och försök att äta regelbundet varje dag. Efter ett stopp kommer du till en början kanske sakna de återkommande blodsockerhöjningar som är en effekt av nikotinintaget. När du är rökfri uppstår ett ökat sötsug som lätt kopplas till röksug. Genom att äta regelbundet, frukost-lunch-middag samt mellanmål, redan före stoppet uteblir många "sug". Regelbundna matvanor är också ett sätt att minska snus-, och cigarettkonsumtionen tiden före stoppet. 

Läkemedel

Fundera på om du vill använda något läkemedel när du slutar. Nikotinläkemedel kan du köpa receptfritt på apotek och i livsmedelsbutiker medan Champix och Zyban är receptbelagda läkemedel som kräver framförhållning och sätts i regel in en tid före rökstopp. 

Är det bäst att sluta tvärt eller ska jag minska först?

Sluta gradvis eller tvärt? Det är din motivation och beslutsamhet som avgör vilken metod du ska välja. En del klarar av cold turkey-varianten medan andra har glädje av en lugnare förberedelse. Det senare gäller speciellt dig som har testat och inte lyckats med den snabba metoden.

Den lugnare metoden handlar om planering och att bryta vanor i flera steg för att exempelvis undvika platser och situationer där du vant dig vid att röka eller snusa. Sluta-röka-linjen kan ge dig stöd hur du än väljer att göra.