Vinster med stopp

Att bli fri från beroendet ger många vinster.

Allt att vinna!

Frihet från beroende, mer pengar över till annat, bättre hälsa och kondition, att värna om naturen och att vara en förebild för andra är några av de vinster många känner efter att ha slutat med tobak. 

Du har allt att vinna på att sluta snusa och röka! Du slipper stressen att hinna med att röka eller ständigt hålla koll på att du har snusdosan med dig. Tobak är extremt beroendeframkallande och ökar risken för allvarliga sjukdomar. Om du röker kan du ha upp till 20 gånger så stor risk att drabbas av olika sjukdomar, jämfört med en person som inte röker. Några få exempel på hälsovinster med att sluta är att riskerna för hjärtinfarkt, stroke lungcancer och KOL minskar. Sannolikheten att dina barn får astma och allergier minskar. Barnen slipper också oroa sig för vuxnas rökning.

Vad händer efter ett rökstopp?

 • 20 min efter ditt rökstopp

  Har ditt blodtryck och din puls gått ner till en lägre nivå.

 • 12 timmar efter

  Har kolmonoxidhalten i ditt blod blivit normal. I och med det får syret mer plats och syrehalten i blodet ökar.

 • Efter 24 timmar

  Har du sparat kostnaden för ett cigarettpaket, om du tidigare rökt ett paket om dagen. 


 • Efter 2 veckor-3 månader

  Har din blodcirkulation och lungfunktion blivit bättre så du orkar mer. Din hosta och andfåddhet har börjat minska. Har du minskat riskerna för komplikationer i samband med operation.
 • Efter 4-6 månader 

  Har du fått en friare tillvaro och risken för återfall har minskat väsentligt. Hos de flesta är alla eventuella besvär eller svårigheter efter rökstoppet borta.

 • Efter 1 år 

  Efter ett år är risken för hjärtkärlsjukdomar så som hjärtinfarkt och stroke kraftigt minskad. Och efter fyra år är risken nästan halverad jämfört med om du hade fortsatt att röka. Om du tidigare rökte ett paket om dagen har du sparat ca 25 000 kr.
 • Efter 5 år 

  Efter fem år är risken att du ska drabbas av en stroke betydligt lägre och inom femton år är risken den samma som hos den som aldrig rökt.

 • Efter 10 år 

  Har risken att du ska drabbas av lungcancer minskat med hälften jämfört med om du fortsatt att röka. Risken för cancer i munnen, halsen, matstrupen, urinblåsan, livmoderhalsen och bukspottskörteln har också minskat. Har du fått ett rikare och friare liv och förbättrat din hälsa avsevärt jämfört med om du hade fortsatt att röka.

Varför sluta med snus?

Även om snus är klart mindre hälsofarligt än rökt tobak innebär det flera risker för hälsan. Det innehåller till exempel cancerframkallande nitrosaminer, arsenik, formaldehyd och radioaktivt polonium-210. Det är inte klarlagt vilka nivåer av dessa ämnen som är ofarliga.

Vidare vet man att snus ökar risken för bland annat typ 2 diabetes, att dö av en hjärtinfarkt och vissa former av cancer. Vid graviditet ökar risken för läpp-käk-gomspalt, missfall, tidig födsel, låg födelsevikt och andningsrubbningar i nyföddhetsperioden. Om den gravida kvinnan slutar snusa inom graviditetens första tre månader och sedan håller sig snusfri försvinner den förhöjda risken för komplikationer.

 

 

Vill du veta mer om hur snus påverkar hälsan har vi tagit fram foldern om snus som finns att läsa och ladda ner här. Du kan också ringa till Sluta-röka-linjen 020-84 00 00 och beställa den gratis.