Om oss

Sluta-röka-linjen är en kostnadsfri stödlinje för alla som har funderingar kring att sluta röka eller snusa. Vi ger samtalsstöd  via telefon och chatt.

Så fungerar det

Sluta-röka-linjen finns för dig som vill ha stöd att sluta med tobak. Du är förstås också välkommen att ringa oss om du redan har hunnit sluta med tobak och har frågor eller önskar stöd för att inte falla tillbaka eller komma på fötter igen efter ett bakslag. Med oss kan du prata i telefon eller chatta om dina tobaksvanor. Du når oss från telefonen eller datorn och behöver inte ta dig till en mottagning. Du kan också bli hänvisad/remitterad till oss från till exempel din vårdcentral. Vi ger ett personligt bemötande och ett individanpassat stöd. Vårt stöd är gratis och du kan välja att vara anonym.

Vi finns också för närstående 

Vi pratar också med närstående som vill ha vägledning för att stötta någon som vill sluta. Ofta är det en vuxen som är orolig för ett barn som börjat röka eller en partner som vill veta hur man bäst stöttar någon som vill sluta. 

Komplement till vården

Dessutom erbjuder vi tobaksavvänjare och vårdpersonal kostnadsfri handledning i tobaksavvänjning.

Bakgrund och verksamhet

Sluta-röka-linjen har funnits sedan 1998 då den startade med stöd bland annat från Folkhälsomyndigheten, dåvarande Statens folkhälsoinstitut. Verksamheten drivs idag av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) inom Region Stockholm. Verksamheten finansieras huvudsakligen av Socialdepartementet. Vårt uppdrag är nationellt och marknadsförs över hela landet.

Sluta-röka-linjen är en kunskapscentral för tobaksavvänjning. Rådgivarna som arbetar med samtalen är kvalificerade tobaksavvänjare och har en bakgrund inom vård-, tandvård, beteendevetenskap, folkhälsovetenskap och hälsopedagogik.

Genom åren har Sluta-röka-linjen tagit emot över 150 000 samtal.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar med tobaksavvänjning. Vi erbjuder telefonsamtal som kan öppna dina ögon för nya möjligheter och lösningar. Du kan också chatta med oss eller fylla i ett kontaktformulär så hör vi av oss. Vi kan följa dig på vägen till ett tobaksfritt liv och erbjuder uppföljning med flera samtal över tid. Sluta-röka-linjen lyssnar på dig och din berättelse om dina tobaksvanor och tankar om stopp. Tillsammans med dig lägger vi upp en plan för hur just ditt rök- och eller snusstopp ska gå till.

Metod

Tobaksavvänjningsmetoden vi använder är baserad på motiverande samtal (MI) och kognitiv beteendeterapi (KBT). Rådgivarna spelar in behandlingssamtal minst två gånger per år för kvalitetssäkring och bedömning enligt standardiserade mallar (kodning). Återkoppling på samtalen ges i kontinuerlig MI-handledning av certifierad handledare inom området.

Resultat och utvärdering

Sannolikheten att lyckas sluta med tobak ökar med vårt stöd. Studier visar att tobaksavvänjning med samtalsstöd är effektivt; utvärderingar pekar på cirka 35% självrapporterad tobaksfrihet efter 12 månader för dem som fått stöd av oss.

Verksamheten utvärderas kontinuerligt, vilket har redovisats i form av ett flertal rapporter och vetenskapliga artiklar.