För yrkesverksamma

Sluta-röka-linjen arbetar även med stöd till vårdgivare och andra yrkesverksamma.

Hänvisning och remittering

Du som arbetar inom vård, omsorg eller annan verksamhet kan vara till hjälp för de människor som önskar sluta med tobak. Saknas det möjligheter för att aktivt arbeta med tobaksavvänjning på plats är det möjligt att hänvisa/remittera patienter till Sluta-röka-linjen. Det gäller både svensktalande och andra språkgrupper. Läs mer om hänvisning på svenska här och på andra språk här.

Sluta-röka-linjen tar fram och förmedla material, sprider kunskap och ger handledning och fungerar som en resurs i det tobakspreventiva arbetet i Sverige.

Informationsmaterial

I syfte att öka kunskapen om tobaksavvänjning och vår tjänst finns kostnadsfritt informationsmaterial tillgängligt för beställning. Däribland finns en broschyr för den som vill sluta med tobak. Du kan läsa mer och beställa material här.

Handledning

Varje år tar Sluta-röka-linjen emot samtal från tobaksavvänjare i landet som vill ha stöd i sitt arbete. Alla som arbetar praktiskt med tobaksavvänjning är välkomna att höra av sig till oss för handledning, oavsett om det gäller ett enskilt ärende eller allmäna frågor.

Du kan också boka handledning här så ringer vi dig. Alla samtal inklusive handledning är kostnadsfria.