Tips till den som vill sluta med tobak

Följ dessa korta råd till ett tobaksfritt liv.

 • Sätt ett stoppdatum.
 • Beskriv din motivation. Vilka är dina skäl för att sluta?
 • Förbered dig genom att bryta några av dina rök- och snusvanor.
 • Införskaffa nikotinläkemedel eller något av de receptbelagda läkemedel mot rökning, om du vill ha hjälp av det.
 • Sluta på din stoppdag.
 • Ät regelbundet och drick vatten ofta.
 • Sysselsätt dig och håll dig fysiskt aktiv.
 • Belöna dig och ta fasta på att det du gör är det bästa du kan göra för din hälsa.
 • Involvera dina närstående om hur du känner dig och vilket stöd du behöver av dem.
 • Håll ut! Det kan kännas motigt ett tag, men fundera på vilka vinster ditt stopp inneburit hittills och varför det är viktigt för dig att fortsätta vara tobaksfri.
 • Tveka inte att ringa till oss, när som helst i processen att sluta med tobak. Tel. 020-84 00 00. Alla samtal är gratis och du kan vara anonym.