Hänvisa eller remittera till oss

Sluta-röka-linjen tar emot många hänvisningar från vården och andra aktörer.

Hänvisning och remittering

Sluta-röka-linjen tar årligen emot drygt 500 hänvisningar och remisser. För att hänvisa patienter eller klienter till Sluta-röka-linjen inhämtas först samtycke från personen, sedan fyller ni i hänvisningsblanketten och skickar den per post till oss.  Vi tar därefter kontakt inom två veckor. Sluta-röka-linjen ringer från 020-nummer och gör totalt två uppringningsförsök. I de fall personen inte går att nås skickas ett SMS.

Ladda ner hänvisningsblanketten och skriv ut den. Mer information finns på blanketten.

Vårdpersonal i Region Stockholm kan istället remittera elektroniskt via journalsystemet TakeCare. Sök på konsultationsorsak tobak.

Remittenten meddelas huruvida kontakt med personen etablerats eller inte.