Hur vi hanterar personuppgifter

Alla personuppgifter behandlas med integritet och sekretess och du som ringer kan välja att vara anonym.

Ni som kontaktar oss

Sluta-röka-linjen är en stödlinje för personer som vill förändra sina tobaksvanor. Alla samtal till Sluta-röka-linjen är gratis. Den som ringer får prata med en rådgivare och erbjuds stöd. Möjlighet till samtal via tolk på flera olika språk finns och hänvisnings- och remisspatienter från vården tas emot.

Sluta-röka-linjen erbjuder också vårdpersonal och andra yrkesgrupper som möter tobaksbrukare möjlighet till kostnadsfri handledning per telefon.

Vi värnar din integritet

Alla personuppgifter behandlas med integritet och sekretess och du kan välja att vara anonym.

Sluta-röka-linjen behandlar personuppgifter via olika kontaktvägar, vilket kan vara följande:

  • Samtal per telefon
  • Samtal via chatt
  • Kontaktformulär via hemsidan
  • Remisser och hänvisningar från vården
  • Användare på Sluta Röka-loggen
  • Deltagare i uppföljningar

GDPR

Hanteringen av personuppgifter styrs av flera lagar som ska skydda den personliga integriteten; till exempel offentlighets- och sekretesslagen och dataskyddsförordningen (GDPR). Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) är en ny EU-gemensam förordning som ersätter den tidigare personuppgiftslagen.

Önskar du mer information om GDPR m.m. 

Om du har frågor angående behandling av personuppgifter kontakta Sluta-röka-linjens dataskyddsombud gällande GDPR, vänligen skicka e-post till gdpr.slso@@regionstockholm.se.

Sluta-röka-linjen finansieras av statliga medel och drivs av Region Stockholm. För att läsa mer om lagar och regler inom Stockholm läns sjukvårdsområde (SLSO), kan du läsa mer här.

Det finns också ett tillgänglighetsutlåtande om vår och andra externa webbplatser som tillhör SLSO som du kan läsa här