ما به شما برای پیدا کردن روش مناسب خود برای ترک دخانیات کمک می‌کنیم

ما از طریق تیلفن گفتگوی حمایوی ارائه می‌نماییم

(خط ترک سگرت)، برای شمایی می‌باشد که برای ترک دخانیات خواهان دریافت حمایه می‌باشید.

Sluta-Röka-Linjen

شما با ما از طریق تیلفن در مورد عادات خود در قسمت استفاده از دخانیات، چه سیگار بکشید یا قلیان و یا از ناس (اسنوس) استفاده نمایید، صحبت کرده می‌توانید. همچنان نزدیکان فرد که می‌خواهند بدانند چگونه از کسی حمایه کرده می‌توانند هم می‌توانند تماس بگیرند. همه مکالمات با ما رایگان بوده و شما می‌توانید ناشناس باقی بمانید.

 

یک مکالمه این رقم پیش رفته می‌تواند

زمانی که شما فورمه تماس زیر را خانه پوری نمایید، از طرف یکی از ترک دهندگان دخانیات، در بیشتر أوقات ظرف دو هفته، با شما تماس گرفته می‌شود. شما می‌توانید یا به زبانی که درخواست کرده‌اید از طریق مشاوران چند زبانه ما بطور مستقیم و یا از طریق ترجمان صحبت نمایید. برای بعضی افرادی که با ما صحبت می‌کنند یک گفتگو کفایت می‌کند اما برای بعضی دیگر ممکن است ضرورت به دریافت حمایه در چند نوبت وجود داشته باشد.  ما حمایه ارائه شده را براساس ضرورت‌های شما مطابقت می‌دهیم. شما همچنان در مورد ادویه که نفر وقتی می‌خواهد دخانیات را ترک کند می‌تواند استفاده کند، رهنمود و پیشنهاد دریافت ‌کرده می‌توانید، اما خط ترک سیگرت نسخه ادویه نوشته کرده نمی‌تواند. برای دریافت نسخه ادویه باید به داکتر خود مراجعه نمایید.

 

معلومات بیشتر در مورد کارهایی که برای ترک سگرت انجام داده می‌توانید در اینجا موجود است.