Sluta röka - för dig som vill bli rökfri - på arabiska

Sluta-Röka-Linjen

En broschyr för den som vill förändra sina tobaksvanor. Innehåller information på arabiska om förberedelser, läkemedel, hälsoaspekter och återfallsprevention. OBS! Maxantal för beställning: 20 st.

Språk: arabiska