Sluta röka - för dig som vill bli rökfri

Sluta-Röka-Linjen

En broschyr för den som vill förändra sina tobaksvanor. Innehåller information om förberedelser, läkemedel, hälsoaspekter och återfallsprevention.

Språk: Svenska

Maxantal för beställning: 20 st

 

Illustration förstasida broschyr