Om E-cigaretter

Är det skadligt att röka e-cigaretter?

E-cigaretter

E-cigaretter finns sedan några år tillbaka på den svenska marknaden. Att röka en e-cigarett innebär att man inhalerar en vätska som förångats till rök via ett munstycke. Det kallas "att vejpa".

E-cigaretter har lyfts fram som ett alternativ för att dra ner på sin tobakskonsumtion. Även om nivåerna av många av de gifter som återfinns i konventionell tobaksrök är betydligt  lägre i e-cigaretter vet man i dagsläget inte om det finns någon nivå  som kan klassas som säker.

Smaksättningar - en hälsorisk

E-cigaretterna kan även innebära nya risker för hälsan. Förutom att avge skadliga metaller och aldehyder har e-cigaretternas smaksättningar lyfts fram som potentiellt hälsovådliga. Regleringen av e-vätskor är i nuläget begränsad, och de kan innehålla ämnen som är direkt skadliga att andas in.

När det gäller e-cigaretternas effektivitet vid rökstopp är resultaten blandade. Det finns studier som rapporterar om att e-cigaretterna inte är effektiva och många fortsätter att använda både e-cigaretter och vanliga cigaretter.