Vår historia

Sedan 1998 har Sluta-Röka-Linjen tagit emot över 150.000 samtal.

Ur vårt perspektiv

Med stor empati och beundran av individens egen förmåga att bryta sitt tobaksberoende, lyssnar och motiverar våra rådgivare de som vänt sig till oss för stöd. Samtalen kommer också från de som oroar sig för en rökande anhörig och från vården som allt oftare efterfrågar vår kompetens inom handledning och utbildning av nya tobaksavvänjare.

I ständig utveckling

2015 kompletterades Sluta-Röka-Linjen med en digital chattfunktion och erbjuder även trepartssamtal med en tolk på flera olika språk för de som hellre uttrycker sig i skrift eller på annat språk än svenska. Under 2018 kompletterades tolktjänsten med tobaksavvänjare som ger kvalificerat rådgivande samtal på flera olika språk, t.ex. persiska och arabiska. 

Goda resultat

Vårt stöd har goda förutsättningar att ge önskad effekt om tobaksfrihet och utvärderingar pekar på omkring 35% självskattad tobaksfrihet efter 12 månader. 

Vi är stolta över

Alla som på något sätt varit involverade i Sluta-Röka-Linjens verksamhet genom åren har på så sätt bidragit till många långa och lyckade rök- och snusstopp, ett stort antal vunna levnadsår och ännu fler friska sådana. Tillsammans har vi bidragit till att minska rökningen i befolkningen och skapa en rökfri norm i samhället.

Din betydelse

Vårt största och varmaste tack går till alla er som sökt vårt stöd för att nå era mål. Era samtal och samlade erfarenheter är en stor inspirationskälla för oss och ger oss förutsättningar och vilja att fortsätta vårt arbete. 

Tack för ditt samtal!