SOTIS – Samtal om tobak och nikotin i mötet med ungdomar

2024

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

Sluta-Röka-Linjen

Samtalsstödet SOTIS vänder sig till dig som har möjlighet att stödja ungdomar till tobaks- och nikotinfrihet.

SOTIS syftar till att stärka tobaks- och nikotinfrihet och ge stöd att begränsa och avbryta ett påbörjat bruk hos ungdomar. Det vänder sig till dig som möter unga i till exempel i skolan, på ungdomsmottagningar eller i vården.

Samtalen anpassas efter ungdomarnas erfarenheter i tre olika samtalsspår.

Sökord: tobak, cigaretter, snus, vitt snus, vejpning, vape, heat-not-burn, samtalsstöd.