Om vattenpipa

Sluta-Röka-Linjen

En broschyr om vattenpipsrökning, beroende och potentiella effekter på hälsan.

Språk: svenska

Maxantal för beställning: 50 st

Illustration på vattenpipa