Möter du personer som använder tobak i ditt arbete?

Sluta-Röka-Linjen

En broschyr som vänder sig till yrkesverksamma som möter tobaksanvändare i sitt arbete.

Broschyren innehåller information om Sluta-röka-linjens verksamhet, vilket stöd som erbjuds samt möjligheten till handledning i tobaksavvänjning och beställning av informationsmaterial.

Språk: Svenska

Maxantal för beställning: 50 st

Förstasidan på broschyren med illustration tre personer som röker