Om snus

Sluta-Röka-Linjen

En broschyr som vänder sig till allmänheten. Innehåller information om snus, dess hälsorisker och miljöpåverkan.

Språk: Svenska

Maxantal för beställning: 20 st.

 

 

Omslag snusfolder