Bli fri från tobak med Sluta-röka-linjen

Sluta-Röka-Linjen

En broschyr som vänder sig till allmänheten och innehåller en övergripande beskrivning av Sluta-röka-linjens verksamhet, tobaksavvänjning och vilket stöd som erbjuds.

Språk: Svenska

Maxantal för beställning: 50 st

 

Förstasidan med illustration av person med ryggsäck går i naturen