Sluta-röka-linjen på andra språk (2020)

Sluta-Röka-Linjen

Informationskort i vykortsformat om Sluta-röka-linjen. Innehåller information om möjligheten till stöd på andra språk samt kontaktuppgifter.

Språk: svenska, spanska, arabiska, dari, engelska, turkiska, ryska, polska, persiska, somaliska, tigrinia.

Information på olika språk i pratbubblor på kort i vykortsformat