Kontakta oss

Har du frågor till Sluta-röka-linjen når du oss här

För tobaksrelaterade ärenden, gällande dig själv eller anhörig hänvisar vi till telefon: 020-84 00 00 

Frågor som rör t.ex. medverkan i media, föreläsningar, fakta om tobak, allmänna frågor om vår verksamhet m.m. ber vi dig skicka mail. 

E-post: slutarokalinjen.slso@regionstockholm.se