Doktorsavhandlingar och rapporter

Ett urval av vetenskaplig litteratur om Sluta-Röka-Linjens stöd.

Doktorsavhandlingar

Lindqvist, H. (2016). Motivational interviewing in smoking cessation: effectiveness, Active Components, and acquisition of counsellor skills. (Doktorsavhandling, Karolinska Institutet, Stockholm). Hämtad från Open Archive KI

Nohlert, E. (2013). Smoking cessation: Treatment intensity and outcome in randomized clinical trials. (Doktorsavhandling, Uppsala Universitet)Hämtad från uu.idva-portal.org

Tomson, T. (2006). Telephone support for smoking cessation: The Swedish example. (Doktorsavhandling, Karolinska Institutet, Stockholm). Hämtad från Open Archive KI

Rapporter 

Åström M, Zethraeus N, Heintz E, Nohlert E, Helgason ÁR, Burström K: Kostnader och hälsoeffekter till följd av Sluta-Röka-Linjen. Rapport CHIS 2015:3. Stockholm 2016http://folkhalsoguiden.se/amnesomraden/folkhalsoarbete/rapporter/kostnader-och-halsoeffekter-till-foljd-av-sluta-roka-linjen/

Helgason ÁR, Nohlert E: Sluta-Röka-Linjen. Utvärdering av behandlingsintensitet. Vetenskaplig rapport 2015:3 (ISBN 978-91-87691-24-9), Stockholm 2015http://folkhalsoguiden.se/amnesomraden/alkohol–droger/rapporter/studie-om-sluta-roka-linjens-behandlingsmetoder/

Helgason ÁR, Post A: Sluta-Röka-Linjen – Behandlingsupplägg och rutiner. CES Rapport 4 (ISBN 978-91-980442-7-0), Stockholm 2014http://dok.slso.sll.se/CES/FHG/Tobak/Rapporter/srl-behandlingsupplagg-och-rutiner.2013_4.2014.pdf