Om varningsbilderna på tobakspaketen

Sedan maj 2017 är alla rök-relaterade tobakspaket enligt EU - direktiv märkta med varningsbild och varningstext.

På paketen finns också enligt lag en hänvisning till Sluta-Röka-Linjen.

Sluta-Röka-Linjen bestämmer inte över bilderna eller budskapen på paketen. Vår roll är att vara ett stöd för den som vill sluta med tobak. Den som vill veta mer om märkningen på paketen hittar information här på Folkhälsomyndigheten. 

Vi erbjuder kostnadsfritt samtalsstöd där fokus ligger på den enskildes egen motivation och individuella förutsättningar för att hitta en framgångsrik väg till sitt mål. 

Varmt välkommen med ditt samtal!