Frågor och svar

Till den här sidan har vi samlat innehåll kring vanliga frågor och svar.

Varför finns Sluta-röka-linjens nummer på tobakspaketen?
Sedan maj 2016 är alla rök-relaterade tobakspaket enligt EU - direktiv märkta med varningsbild och varningstext.

Sluta-röka-linjen bestämmer inte över bilderna eller budskapen på paketen. Vår roll är att vara ett stöd för den som vill sluta med tobak. Den som vill veta mer om märkningen på paketen hittar information hos Folkhälsomyndigheten. 

Vi erbjuder kostnadsfritt samtalsstöd där fokus ligger på den enskildes egen motivation och individuella förutsättningar för att hitta en framgångsrik väg till sitt mål. 

Varmt välkommen med ditt samtal!

Hur skadligt är vattenpipa?
Att röka vattenpipa är en tradition som ursprungligen kommer från Mellanöstern och södra Asien. Man beräknar att omkring 100 miljoner människor röker vattenpipa runt om i världen. Det ses som en social aktivitet att sitta och röka tillsammans, något rofyllt, avslappnat och mysigt. Andra namn på vattenpipa är nargile, argile, goza, hookah, hubbelbubble och shisa.

Myten om att det är ofarligt att röka vattenpipa är stark. Eftersom röken kan smaka vanilj, frukt eller karamell röker många i tron att det är helt ofarligt. Den söta lukten och smaken lockar många att prova.

Tobaken som röks i vattenpipor innehåller nikotin. Man vet inte säkert hur beroendeframkallande det är att röka vattenpipa. Vattnet absorberar en del av nikotinet. Men det innebär att rökare behöver röka längre och mer för att få sitt nikotinbehov stillat.

Minst lika skadligt som cigaretter

Röken från en vattenpipa innehåller en blandning av tobaksrök och rök från kolen som håller tobaken glödande. Analyser av röken visar att den innehåller minst lika mycket kolmonoxid, tjära, tungmetaller och cancerframkallande ämnen som cigarettrök.

Den passiva rökningen är lika farlig som vid cigarettrökning.