Beställningsformulär för material

Här beställer du det material du önskar till din verksamhet.

Som ett komplement till det individuella stödet du får av Sluta-Röka-Linjen har vi tagit fram broschyrer som behandlar de olika faserna i rökstoppet. Dessutom finns det en informationsfolder om snus och dess skadeverkningar. Vill du beställa ett större antal till din verksamhet fyller du i beställningsformuläret här.

OBS! Privatpersoner som vill beställa självhjälpsmaterial kan ringa oss så skickar vi materialet till dig. 

Beställning av material

Visitkort till kortstället med 50 kort I varje bunt. Korten är ca 3×10 cm. Kostnadsfri.

Kortställ i papp att ställa på skrivbordet, reception etc, ca 8×20 cm, kostnadsfri.

Liten affisch för t.ex. anslagstavlan i patientrummet. Mått 297 x 54mm, kostnadsfri.

Folder om Sluta-Röka-Linjen, kostnadsfri.

Snus - informationsfolder, kostnadsfri

Kontakt och leverans