Informationsmaterial

Som ett komplement till det individuella stöd vi ger har vi tagit fram självhjälpsmaterial att ge till patienter i samband med tobaksavvänjning enskilt eller i grupp.

Det går att beställa marknadsföringsmaterial för vår tjänst som kan delas ut till patienter eller placeras i väntrummet, behandlingsrummet eller receptionen.

Broschyr om att sluta röka

Sluta röka - för dig som vill bli rökfri (pdf)

En praktisk handbok i A5-format för den som funderar på- eller redan har slutat röka. Kan också beställas kostnadsfritt.

Rökstoppsinformation på lätt svenska (pdf)

Finns bara som pdf. 

Folder om snus

Ladda ner eller beställ genom formuläret intill.

Snus

Informationsfolder i fickformat om hälsorisker med snus.

 

Marknadsföringsmaterial

Det går också att beställa marknadsföringsmaterial för vår tjänst som kan delas ut till patienter eller placeras i väntrummet, behandlingsrummet eller receptionen.