Informationsmaterial

Som ett komplement till det individuella stöd vi ger har vi tagit fram självhjälpsmaterial att ge till patienter i samband med tobaksavvänjning enskilt eller i grupp.

Det går att beställa marknadsföringsmaterial för vår tjänst som kan delas ut till patienter eller placeras i väntrummet, behandlingsrummet eller receptionen.

Broschyrer om att sluta röka

Dessa broschyrer beskriver rökstoppets olika faser. OBS! Finns endast för nedladdning.

Vad vinner du på att sluta röka?

Om hur kroppen återhämtar sig när du slutar röka, övningsformulär och om hur rökning påverkar kroppen.  

Förbered rökstoppet

Om metoder för att höja motivationen och olika sätt att bryta rökvanor. 

Läkemedel och rökstopp

Om nikotinläkemedel och andra rökavvänjningsläkemedel, samt om mekanismerna bakom nikotinberoendet.

Stopp och Håll ut!

Om hur man kan upprätthålla motivationen, även när det känns tungt. Varför känner en del sorg och tomhet efter att de slutat röka? 

Rökstoppsinformation på lätt svenska

Kortfattad information att skriva ut. 

Folder om snus

Ladda ner eller beställ genom formuläret intill.

Snusfolder

Information om hälsorisker med snus.

 

Marknadsföringsmaterial

Det går också att beställa marknadsföringsmaterial för vår tjänst som kan delas ut till patienter eller placeras i väntrummet, behandlingsrummet eller receptionen.