Informationsmaterial

Som ett komplement till det individuella stöd vi ger har vi tagit fram självhjälpsmaterial att ge till patienter i samband med tobaksavvänjning enskilt eller i grupp.

Materialet går att beställa eller ladda ner som pdf-filer. Det går också att beställa marknadsföringsmaterial för vår tjänst som kan delas ut till patienter eller placeras i väntrummet, behandlingsrummet eller receptionen.

Broschyrer om att sluta röka

Vad vinner du på att sluta röka?

Om hur kroppen återhämtar sig när du slutar röka, övningsformulär och om hur rökning påverkar kroppen.  

Förbered rökstoppet

Om metoder för att höja motivationen och olika sätt att bryta rökvanor. 

Läkemedel och rökstopp

Om nikotinläkemedel och andra rökavvänjningsläkemedel, samt om mekanismerna bakom nikotinberoendet.

Stopp och Håll ut!

Om hur man kan upprätthålla motivationen, även när det känns tungt. Varför känner en del sorg och tomhet efter att de slutat röka? 

Folder om snus

Snusfolder

Information om risker med att snusa.

 

Rökstoppsinformation på lätt svenska

Kortfattad information att skriva ut. Endast för nedladdning. 

Marknadsföringsmaterial

Det går också att beställa marknadsföringsmaterial för vår tjänst som kan delas ut till patienter eller placeras i väntrummet, behandlingsrummet eller receptionen.