Hänvisa eller remittera till oss

Önskar dina patienter extra stöd för att sluta med tobak? Sluta-Röka-Linjen tar emot många hänvisningar från vården.

Hänvsining och remittering

Sluta Röka-Linjen tog emot omkring 350 hänvisningar och remisser under 2018. För att hänvisa dina patienter till Sluta Röka-Linjen, kan du dela ut vårt visitkort och uppmana patienten att själv ringa till oss. Om patienten hellre önskar att vi tar första kontakten så fyller ni i hänvisningsblanketten och skickar den per post till oss, så ringer vi upp patienten inom två veckor. Vi ringer från vårt 020-nummer och gör totalt två uppringningsförsök. Ladnda ner hänvisningsblanketten och skriv ut den. Mer information finns på blanketten.

OBS! Inhämta patientens samtycke till att vi hör av oss med ett telefonsamtal inom två veckor.

Vårdpersonal i Region Stockholm kan istället remittera elektroniskt via journalsystemet TakeCare. Sök på konsultationsorsak tobak.