Informationsmaterial

Som ett komplement till det individuella stöd vi ger har vi tagit fram kostnadsfritt självhjälpsmaterial att dela ut till patienter som vill sluta med tobak och i samband med tobaksavvänjning enskilt eller i grupp.

Det går också att beställa marknadsföringsmaterial för vår tjänst som kan delas ut till patienter eller placeras i väntrummet, behandlingsrummet eller receptionen. Här nedan presenteras vårt material. I formuläret intill kan du göra din beställning. 

Broschyr om att sluta röka (2020)

Sluta röka - för dig som vill bli rökfri (pdf)

En praktisk självhjälpshandbok i A5-format för den som funderar på- eller redan har slutat röka och vill minska risken för återfall. Broschyren kan också användas som metodhandbok för rökavvänjning av vårdpersonal. Kan beställas kostnadsfritt i formuläret intill.

Affisch och informationskort om Sluta-Röka-Linjen på andra språk (2020)

Affischen med information om Sluta-Röka-Linjen på olika språk, kan printas och sättas upp på mottagningen. Storlek A3.

Affisch om vårt stöd på många språk A3 (pdf, 350 kb)

Informationskortet på olika språk om vårt stöd, kan placeras ut i väntrum och delas ut till patienter, beställs i formuläret på denna sida. 

 

Rökstoppsinformation på lätt svenska (pdf)

Finns som pdf, ej att beställa.

Folder om snus (2019)

Ladda ner eller beställ genom formuläret intill.

Snus

Informationsfolder i fickformat om hälsorisker med snus. Korta fakta om snusets påverkan på hälsa och miljö.

 

Marknadsföringsmaterial

Det går också att beställa marknadsföringsmaterial för vår tjänst som kan delas ut till patienter eller placeras i väntrummet, behandlingsrummet eller receptionen. I sortimentet finns ett ställ med visitkort (se bilden) och en smal affisch med vår logga att sätta upp på mottagningen.