För vårdgivare

Sluta Röka-Linjen är också en stödfunktion för vårdpersonal.

Hänvisa eller remittera patienter till oss

Du som arbetar i vård och omsorg är av central vikt för att stötta och vägleda de människor som önskar sluta med tobak. Saknas det möjligheter för att aktivt arbeta med tobaksavvänjning på plats är det alltid möjligt att hänvisa/remittera patienter till Sluta Röka-Linjen, både svensktalande och andra språkgrupper. Läs mer om hänvisning på svenska här och på andra språk här.

Sluta-Röka-Linjen fungerar också som en central resurs i det tobakspreventiva arbetet i Sverige genom att ta fram och förmedla material, sprida kunskap och ge handledning till bland annat vård, skola och omsorg.

Informationsmaterial

Vi har tagit fram en rad olika informationsmaterial om att tobak och marknadsföringsmaterial för vår tjänst som kan delas ut till patienter eller placeras i väntrummet, behandlingsrummet eller receptionen. Det finns också en ny broschyr som självhjälpsmaterial för den som vill sluta röka. Du kan läsa mer om vårt material här. Vet vad du vill beställa kan du fylla i formuläret direkt här till höger (stor skärm) eller längre ner på sidan (mobil/platta). 

Handledning

Varje år tar Sluta Röka-Linjen emot runt 150 samtal från tobaksavvänjare i landet som vill ha stöd och inspiration i sitt arbete. Alla som arbetar praktiskt med patienter och med tobaksavvänjning är välkomna att höra av sig till oss för handledning i specifika klientfall, eller för någon att prata generellt om tobaksavvänjning med.

Ring under våra öppettider till Sluta Röka-Linjen på 020-84 00 00. Du kan också boka handledning här så ringer vi dig. Alla samtal inklusive handledning är kostnadsfria. 

 

Prenumerera på Sluta-Röka-Linjens nyhetsbrev

Vill du ha nyheter om Sluta-Röka-Linjen? Anmäl dig till nyhetsbrevet!